Nespracované vlasy na gramáž

100% ľudské, zdravé vlasy sú odstrihnuté priamo z hlavy. Keďže sa jedná o nespracované vlasy, ich obsahom sú aj kratšie dĺžky, ktoré je pri spracovaní potrebné oddeliť, aby náš konečný produkt - pramienky, mali pekné husté konce. S týmito vlasmi je potrebné pracovať veľmi opatrne, pretože, ak sa otočí čo len jeden vlas opačným smerom, vlasy za začnú uzliť.  Profesionálne spracovanie týchto vlasov, vyťahovanie do dĺžok, vás môžeme naučiť na našich školeniach.