Metódy predlžovania vlasov


Metódy predlžovania a zahusťovania vlasov


Tepelná keratínová metóda predlžovania a zahusťovania vlasov


Je to nadpojenie vlasového prameňa na prameň vašich vlasov roztavením keratínového spoja tepelnými kliešťami pri teplote 120 - 180°C. Roztavený keratín sa prekladá po stranách spojených prameňov (vašeho a zakúpeného) V strede je stačený prstami, alebo na to určenými kliešťami, alebo tento roztavený keratín dvoma prstami ,,zošúlame,, tak, aby v tomto šúlku nezostala vzduchová bublina, ktorá je väčšinou príčinou zvýšeného padania nadpojených vlasových prameňov.


Studená keratínová metóda predlžovania a zahusťovania vlasov


Je to nadpojenie vlasového prameňa na prameň vašich vlasov, ultrazvukovým prístrojom. Tento prístroj vysiela ultrazvukové vlny, ktoré premieňajú konzistenciu keratínového spoja pri teplote max. 30°C na mäkký, tvarovateľný keratín.


Keďže je keratínový spoj vystavený vonkajším vplyvom, je potrebné aby boli dodržiavané niektoré pravidlá:


  • - na dovolenke po okúpaní v mori, vlasy niekoľko krát opláchnuť čistou vodou. Ak tak nespravíme, pôsobením soli sa keratínový spoj začne uvoľňovať a pramienky sa vám zošmyknú

  • - návšteva v parnej, alebo suchej saune, iba s mokou osuškou na hlave. Ak tak nespravíme, pôsobením tepla sa môže keratínový spoj uvolniť a pramienky sa vám zošmyknú.

  • - pri keratínovej metóde by sa nemali požívať vlasové kozmetické prípravky, ktoré obsahujú väčšie množstvo alkoholu. Je to napríklad aj z toho dôvodu, že Remover (odstraňovač keratínu, ktorý používame pri odpájaní pramienkov) obsahuje aj alkohol, pomocou ktorého sa sa keratínový spoj rozpadá.


Studená euroloková, mikroloková metóda predlžovania a zahusťovania vlasov


Je to nadpojenie vlasového prameňa na prameň vašich vlasov pomocou euroloku, ktorý je z ľahkého kovu, 6mm dlhý a na jednom konci ,,lievikovo,, rozšírený. Práve toto rozšírené ukončenie zabraňuje zrezaniu vašich vlasov. Na túto metódu sú vhodné iba kliešte na to určené, pretože zatvorenie euroloku musí pozostávať z dvoch rôznych stlačení. 1. faza stlačenia je v strede a druhá(záverečná), zatvorenie na knižku. Táto metóda má niekoľko výhod. Keratínové I-čko (ukončenie) je presne také dlhé ako eurolok - 6mm, čo znamená, že po zatvorení euroloku ja skryté.  Keďže nie je vystavené vonkajšiemu prostrediu, neplatia tu upozornenia, ktoré sú potrebné dodržiavať pri tepelnej/studenej keratínovej metóde predlžovania vlasov. Mikrolok je dĺžkou takmer o polovicu kratší, ako eurolok.  Pramienky sa po nadpojení z vašich vlasov nezošmyknú. Ďalšou výhodou je veľmi nenápadný spoj.


Studená mikroringová metóda predlžovania a zahusťovania vlasov


Je to nadpojenie vlasového prameňa na prameň vašich vlasov pomocou mikroringu, ktorý je z ľahkého kovu, 2mm dlhý. Na túto metódu sú vhodné iba kliešte na to určené. Zatvorenie mikroringu spočíva z jedného stlačenia. Táto metóda je veľmi jednoduchá, ale neodporúčame ju na predĺženie vlasov počtom pramienkov viac ako 20 ks a na na dlhšiu dobu ako 1 týždeň. Je to z toho dôvodu, že mikroring je príliš krátky na to, aby nám aspoň čiastočne skryl ukončenie prameňa (I-čko) a tak je tento keratín vystavený vonkajšiemu vplyvu. Špička (ukončenie prameňa) sa po niekoľkých umytí vlasov začne strapkať a to je dôsledok dredovania vlasov pri vlasovej pokožke. Padanie vlasových prameňov aplikovaných mikroringovou metódou je dosť časté.